بهینه سازی تولید محتوا: چگونه در سال 2020  و بعد آن محتوای سئو پسند تولید کنیم؟ 

بهینه سازی تولید محتوا: چگونه در سال 2020  و بعد آن محتوای سئو پسند تولید کنیم؟ 

همان طور که در دوره آموزشی تولیدمحتوای خود ذکر کردم؛ تولید محتوا برای هر تجارت مبتنی بر اطلاعات ارزشمند است.   زیرا که به عنوان یک متخصص کلید فروش محصولات و سرویس‌ها (و یا محصولات افیلیت) را به آسانی به دست می‌آورید.

مقاله‌ها، ویدیوها و صداها بهترین نمونه برای تولید محتوا هستند. زیرا که در این موارد می‌توانید محتواهای زیادی را به سرعت تولید کنید. اگر می‌خواهید ویدیو تولید کنید می‌توانید از کانال‌های یوتیوب شروع کنید یا ویدیو زنده فیسبوک بسازید. چنانچه به نوشتن علاقه دارید می‌توانید پست وبلاگی بسازید. Read more

Hire Blogger for WordPress site in no time

Hire Blogger for WordPress site in no time

Hello,

I’m Ali khaninejad, I’m 23 year old and i’m a blogger and an English teacher. Because of my deep interest in Digital Marketing, I started to do many experiments on content writing based on SEO.

 

Read more

How we can write good quality content based on SEO?

How we can write good quality content based on SEO? 

keep calm today I’going to talk about keys. Keys that guides you to write good quality content based on SEO. 

I’m a blogger and i know what you are looking for. So you have got the idea. as rule of thumb, people search on the net because of some information, some tip etc.

Read more

What can i do for my website SEO ?

What can i do for my website SEO ?

So many practices are beneficial to your web page rank. but some of the is about optimizing for search engines. and today I’m going to talk about that.

Read more